Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Naam Functie Adres
Voorzitter Wim Minnaar  De Hoge Weie 12
Secretaris Jannie Verburg  Irenestraat 2a
Penningmeester Elise van der Does  Rozenstraat 79
Alg. Lid Ingrid Westveer  Kruisstraat 26
Alg. Lid Cora van Es  Havenstraat 44