Verenigingsregels

Tennisvereniging Colijnsplaat

PARKREGLEMENT

 1. Fietsen moeten in de fietsenstalling (toegang voetbalveld) worden geplaatst.
 2. Het bestuur is niet aansprakelijk voor het ontvreemden of zoek raken van eigendommen van leden of bezoekers.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of lichamelijk letsel opgelopen op het tenniscomplex
 4. Iedereen is verplicht om vernielingen zo snel mogelijk bij het bestuur te melden.
 5. Ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen, zodat geen overlast voor spelers ontstaat of de veiligheid van kinderen in gevaar komt.

 

BAANREGLEMENT

 1. De banen mogen alleen betreden worden voor het uitoefenen van de tennissport.
 2. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden bespeeld. Zwarte zolen of zoolafwerking zijn ten strengste verboden.
 3. Verboden zijn alle gedragingen en/of handelingen die naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met goede orde, zoals – hinderlijk, lawaaiig of    anderszins onbehoorlijk optreden (waaronder vloeken) – het op hinderlijke wijze maken van muziek – het verontreinigen van de banen of het tennispark – het beklimmen van de afrastering – gedragingen waardoor clubhuis, meubilair, hekwerk, beplanting en netten kunnen worden    beschadigd.
 4. Leden dienen met eigen ballen te spelen. Alleen officiële wedstrijden worden met verenigingsballen of goedgekeurde wedstrijdballen gespeeld.
 5. Kinderen die niet tennissen mogen niet op de banen komen. Ook niet als hun ouders spelen.
 6. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het baanreglement.
 7. Het bestuur heeft het recht een ieder die zich niet aan het baanreglement houdt, van het park te (doen) verwijderen.

 

SPEELTIJDEN REGLEMENT

 1. Een enkelspel krijgt een half uur speeltijd. Wanneer geen andere leden staan te wachten om de baan op te gaan, kunnen de spelers doorspelen totdat nieuwe spelers zich hebben aangemeld.
 2. Een dubbelspel krijgt drie kwartier speeltijd. Wanneer geen andere leden staan te wachten om de baan op te gaan, kunnen spelers doorspelen totdat nieuwe spelers zich hebben aangemeld.