Welkom op onze Website

Hoe kwam de Tennisvereniging tot wat het nu is?

In 2003 werd door de LTC Noord-Beveland besloten om de tennisactiviteiten op de accommodatie in Colijnsplaat niet langer voort te zetten. Dit besluit werd genomen vanwege de slechte conditie van de twee tennisbanen en de te verwachten hoge onderhoudskosten in de toekomst. Ook onderhoud en beheer van kantine en kleedkamers werd voor de toekomst niet rendabel geacht en daarom werd eind 2003 besloten om de tennisactiviteiten te concentreren in Kortgene.

Niet alle leden uit Colijnsplaat konden zich vinden in dit besluit van de LTC Noord Beveland en startten in 2003 een actie tot behoud van de beide banen. De voetbalvereniging bleek bereid om de banen voorlopig over te nemen, er werd een (sub)bestuur benoemd en de Tennisvereniging Colijnsplaat was een feit. Ongeveer 50 leden, voor de helft bestaande uit jeugdleden sloten zich aan bij de nieuwe vereniging.

Bron: https://krantenbankzeeland.nl/


Vanaf 2004 is de Tennisvereniging Colijnsplaat dus actief op het complex aan de Havelaarstraat met twee tennisbanen en de bestaande bebouwing. De oefenmuur heeft plaats moeten maken voor een skatebaan. De vereniging is (nog) niet aangesloten bij de landelijke tennisbond en is dus in feite een recreatieve vereniging die met eigen leden en een eigen bestuur opereert. Naast eigen gebruik worden banen te huur aangeboden aan niet leden en toeristen die verblijven in Colijnsplaat en omgeving.

Tennisvereniging Colijnsplaat kaartte het banenprobleem in 2014 al eens aan bij de gemeente, maar toen werd in goed overleg besloten nog geen actie te ondernemen. In een brief aan de raadsleden schrijft voorzitter Wim Minnaar dat het tennissen inmiddels zo veel problemen geeft, dat renovatie nu echt noodzakelijk is.


Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 3 november 2016 in het gemeentehuis van Noord-Beveland krijgen wij definitief te horen dat de tennisvereniging in aanmerking komt voor nieuwe tennisbanen.