Bericht van Gemeente Noord-Beveland

I.v.m. het coronavirus zijn alle sportclubs middels een noodverordening gesloten tot 6 april. Dit houdt in dat de hele accommodatie gesloten is, dus ook de voetbalvelden en de tennisbanen.

We hebben geconstateerd dat er ongeorganiseerd, met name jongeren, toch gebruik maken van de accommodaties. Dit is dus niet meer de bedoeling.

We willen u daarom vragen om alle personen weg te sturen die niet noodzakelijkerwijs aanwezig hoeven te zijn op de accommodaties.

Tevens zullen wij als gemeente de situatie ook in de gaten houden.

Met vriendelijke groet,

Barry van den Berge
Medewerker ontwikkeling en beheer groenvoorziening
Gemeente Noord-Beveland